Вид на стикера now
Всички уреди на Горене са снабдени с фабричен стикер на , който са нанесени данните за уреда.Тези данни са много важни не само за регистрацията на уредите, но и през целият период на използване на уреда.

Важно! Артикулният код на уреда е съставен от две части. Първите 6 цифри ( В случая 172261) е основен код, а останалите след наклонената черта две (в случая 04) са спомагателен код. Много важни са първите 6 цифри.